چندر غاز

این قسمت : چندرغاز
در زمان بی سر و سامانیان گرانی بیداد می کرد.
درست بر خلاف الان که ارزانی بیداد می کند.